Verito

Klantenoverzicht

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie. Een actieve vereniging die o.a. wordt ondersteund door bijna 150.000 leden, bedrijven en instellingen. Vogelbescherming is de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming is opgericht in 1899 en in Nederland de organisatie voor de bescherming van wilde vogels en hun leefgebieden.

http://www.vogelbescherming.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Project, Finance, Web, Varia, Reporting, HRM-Salaris
Datum van livegang: 1-1-2008

Sector: Goede doelen;Verenigingen
Partner(s): Microsoft, Exsion, Mercash, Cendris
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Martin de Jong, Owe Loonstra, Richard Kruis

Vakcentrum

Het Vakcentrum is dé brancheorganisatie voor zelfstandige detaillisten in de sectoren food en fast moving consumer goods en voor franchisenemers. Met passie voor zelfstandig ondernemerschap behartigt het Vakcentrum de collectieve en individuele belangen van haar achterban. De missie luidt als volgt: "Het Vakcentrum verbindt, vertegenwoordigt en mobiliseert mkb-winkeliers en franchisenemers om hun ondernemerschap, zelfstandigheid en verdienkracht te borgen en daarmee de leefbaarheid van de samenleving te vergroten."

http://www.vakcentrum.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Contract, Project, Finance, Web

Sector: Verenigingen
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Rene Janssen

Sympany

Sympany is een sociaal ondernemer. Sympany heeft noch politieke noch religieuze achtergronden. We zamelen textiel in door heel Nederland, elk jaar rond de 23,5 miljoen kilo. Dat doen we slagvaardig en efficiënt, met oog voor mens en milieu. In 2015 is Sympany ontstaan uit een fusie tussen de stichtingen KICI en Humana. Het ingezamelde textiel wordt verkocht, de opbrengst gaat naar projecten die de balans terugbrengen tussen mens, milieu en meerwaarde binnen de textielindustrie. De opbrengst uit de verkoop van het textiel wordt door Sympany+ aangewend om projecten in Afrika en India te steunen om de zelfredzaamheid te vergroten. Lokale organisaties waar we mee samen werken, zijn onontbeerlijk voor ons. Net als u, of u ons steunt met een zakje textiel of een grote donatie, dankzij u kunnen wij jaarlijks meer dan 60.000 mensen op weg helpen. De hoofddoelstelling van Stichting Sympany is het inzamelen, ophalen, opschonen, sorteren, doneren en verkopen van gebruikt textiel. De hoofddoelstelling van Stichting Sympany+ is het werven van fondsen voor en monitoren van internationale samenwerkingsprojecten, met als doel zelfredzaamheid en duurzaamheid bevorderen.

http://www.sympany.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Non-Profit, Finance, Varia, Reporting
Datum van livegang: 1-1-2014

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft, Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Martin de Jong, Owe Loonstra

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Wij begeleiden hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleiten wij de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. Wij baseren onze activiteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

http://www.uaf.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Non-Profit, Project, Finance, Web, Varia, Reporting

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft, Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Martin de Jong, Owe Loonstra, Richard Kruis

Sportcentrum Olympos

Als je fit bent denk je beter! Dat is de eigentijdse vertaling van de uitspraak Mens sana in corpore sano, oftewel: een gezonde geest in een gezond lichaam. Sporten doe je voor je plezier en om fit te zijn. Ontspan je door je in te spannen, verleg je grenzen of leef jezelf gewoon lekker uit voor of na een dag hard studeren of werken. De ruime en veelzijdige accommodatie van Sportcentrum Olympos ligt op het Utrecht Science Park (De Uithof), waar ook de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, het UMCU, het Hubrecht Instituut en andere toponderzoeksinstellingen, innovatieve bedrijven en studentenwooncomplexen zijn gevestigd. Samen vormt deze mix van wetenschap, studenten, sport en bedrijfsleven een dynamisch studie- en werkklimaat. Olympos is er in de eerste plaats voor studenten en medewerkers van het Utrechtse hoger onderwijs. Maar andere sportliefhebbers zijn ook welkom!

http://www.olympos.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Education, Finance, Web
Datum van livegang: 1 januari 2011

Sector: Commerciële opleiders
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Peter Kok

SUAS (Schouten & Nelissen)

Als specialist in learning & development werkt SUAS (ook bekend als Schouten & Nelissen) wereldwijd aan de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Dit doen we al 35 jaar. En met succes! Wij zorgen voor ontwikkeling van talenten en vaardigheden die er toe doen. Met slimme leer- en ontwikkeltrajecten en gedegen advies zorgen wij voor bevlogen medewerkers en verbeterde bedrijfsresultaten

suas.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Education, Event, Project, Finance, Web, Varia, Reporting
Datum van livegang: 1 juli 2018

Sector: Commerciële opleiders
Partner(s): Microsoft, QBS Group, Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Arno Waterham, Jan Feijen, Martin de Jong, Owe Loonstra, Peter Kok, Rene Janssen, Richard Kruis

http://www.verito.nl

Overhoff

Door de samenvloeiing van de vakgebieden Telecommunicatie en Dataservices bieden wij onze relaties alle kennis onder één dak. Wij vinden het belangrijk dat wij iedere klant een passende oplossing kunnen bieden. Dat is onze kracht. Met onze deskundige medewerkers en een eigen serviceorganisatie zijn wij in staat u op gedegen wijze te adviseren. Tevens beschikken wij over een tweetal ruime showrooms waar u terecht kunt met al uw vragen en wensen.

https://www.overhoffshop.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Project, Finance, Web, Varia, Reporting

Sector: Overig
Partner(s): Microsoft, Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Owe Loonstra, Rene Janssen

Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

http://www.bijbelgenootschap.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Non-Profit, Event, Project, Finance, Web, Reporting

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft, Exsion, Cendris
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Martin de Jong, Owe Loonstra

Nationaal Fonds Kinderhulp

Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. 1 op de 12 kinderen in Nederland groeit echter op in armoede. Hun jeugd is verre van zorgeloos. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is.

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Bijvoorbeeld met een dagje uit, fiets, opleiding, leesboek, warme winterjas of cadeautje van de Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen. Zo hebben ook zij het gevoel erbij te horen en krijgen zij gelijke kansen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

http://www.kinderhulp.nl


Gebruikte functionaliteiten: CRM, Non-Profit, Project, Finance, Web, Varia

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Martin de Jong, Owe Loonstra, Richard Kruis

NEVI

NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) is de derde inkoopvereniging van de wereld en al 60 jaar het kennisnetwerk voor inkoop en supply management. NEVI brengt inkoopprofessionals uit het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar om kennis te delen. De komende jaren wil NEVI een grote sprong voorwaarts maken: kwantitatief qua ledental en omzetgroei en kwalitatief wat betreft kennisontwikkeling, netwerkvorming en innovatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

http://www.nevi.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Contract, Education, Event, Project, Finance, Web, Varia, Reporting, HRM-Salaris, Document Capture
Datum van livegang: 1 januari 2016

Sector: Commerciële opleiders;Verenigingen
Partner(s): Microsoft, Exsion, Idyn, Mercash
Betrokken Verito medewerkers: Arno Waterham, Ester Groenewegen, Jan Feijen, Martin de Jong, Rene Janssen, Richard Kruis


Kaliber Kunstenschool

Onze missie is jou helpen je creatieve talent te ontwikkelen en het samen-leven (door kunstbeoefening) te bevorderen. Het is onze overtuiging dat cultuurparticipatie een basisvoorwaarde is voor een actieve samenleving en dat kunstonderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen, jong en oud. Wij willen kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd kennis laten maken met de diverse disciplines. Na de kennismaking bieden we verdieping en ontwikkeling. Kunstbeoefening zorgt voor persoonlijke groei. Het is een bovendien een prachtig middel om mensen samen te brengen en de verbindingen in de samenleving op een actieve, open en positieve manier te leggen. We zijn en blijven een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk die opereert op de schaal van de regio Twente met een focus op de gemeenten: Almelo, Enschede, Hellendoorn, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden. We bieden een breed aanbod voor particulieren, scholen en bedrijven en adviseren overheid en onderwijs met betrekking tot educatiebeleid.

https://www.kaliberkunstenschool.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Education, Project, Finance, Web, Varia, Reporting
Datum van livegang: 1-7-2015

Sector: Kunstencentra
Partner(s): Microsoft, Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Owe Loonstra, Rene Janssen

KNMT

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. De vereniging is al meer dan 100 jaar richtinggevend voor de mondzorg in Nederland. We werken aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 10.000 leden hun werk kunnen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten.

http://www.knmt.nl

Gebruikte functionaliteiten: Project, Finance, Reporting, Document Capture
Datum van livegang: 1-1-2001

Sector: Verenigingen
Partner(s): Microsoft, Exsion, Idyn
Betrokken Verito medewerkers: Arno Waterham, Jan Feijen, Rene Janssen

De Baak

De Baak is dé plek voor professionals, ondernemers en leiders die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. Een plek vol paradoxen. Met de rust om stil te staan bij jezelf en je situatie, maar tegelijkertijd een springlevende omgeving waar altijd wat gebeurt.

http://www.debaak.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Education, Event, Project, Finance, Web, Varia
Datum van livegang: 1-1-2012

Sector: Commerciële opleiders
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Rene Janssen, Richard Kruis

Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap biedt ontmoetingsplaatsen voor mensen die hun leven meer zin en inhoud willen geven. We inspireren elkaar om eigen antwoorden op levensvragen te vinden. We geloven dat al het leven voortkomt uit dezelfde oorsprong. In essentie zijn we dus met elkaar verbonden. Dat geeft ons een gevoel van verantwoordelijkheid. Het spoort ons aan zorgvuldig om te gaan met elkaar, de wereld en haar bronnen. De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 leden verspreid over 72 locaties. Geïnteresseerden zijn welkom om nader kennis te maken, naar een activiteit te komen of online inspiratie te vinden.

http://www.apgen.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Non-Profit, Project, Finance, Web, Varia, Reporting, Document Capture
Datum van livegang: 1-1-2004

Sector: Verenigingen
Partner(s): Microsoft, Exsion, Idyn, Cendris, Escrow4all

Betrokken Verito medewerkers: Arno Waterham, Jan Feijen, Martin de Jong

https://youtu.be/APvcEzUH5eEGeen resultaten gevonden.

Wat zeggen onze referenties?

Trots op onze klanten